Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1

Gävleborgs län

Information

716458-5643 är organisationsnummer för företaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Ockelbo som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1 har varit registrerat sedan 1990-06-11 och det finns flera företag i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1 är och det finns flera bolag i Ockelbo som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Ockelbohus nr 1 och det är Einarsson, Anna Margareta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Hans Gustav som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Bertil Gunnar Artur som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallin, Hans Börje som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Odén, Lars Håkan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Viklöf, Johnny Peter som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotFagerlund, Lars Rickard som är född 1986 och har titeln Suppleant, Källgren, Lars Erik som är född 1960 och har titeln Suppleant, Åberg, Johan Robert som är född 1974 och har titeln Suppleant