Ockelbogårdar Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Ockelbogårdar Aktiebolag är ett bolag som finns i Ockelbo. I Ockelbogårdar Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Olsson, Görel Ann-Kristin som är född 1974 och har titeln Extern firmatecknare, Lindblad, Bo Ervin som är född 1946 och har titeln Extern VD, Andersson, Sven Erik Bertil som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bolin, Erik Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bo Crister som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karl Birger som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotNordqvist, Bo Staffan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Rolf Krister som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Vahlman, Carl Michael Kenth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotHellberg, Sven-Owe som är född 1953 och har titeln SuppleantOlsson, Per-Olov som är född 1967 och har titeln SuppleantSchönning, Anna Rut som är född 1962 och har titeln SuppleantVikberg, Lars Erik som är född 1959 och har titeln SuppleantÅstrand, Mats Olov som är född 1951 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorHedberg, Karl Dennis som är född 1959 och har titeln HuvudansvarigrevisorFranksson, Jan Rolf som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorLundqvist, Jenny som är född 1969 och har titeln Lekmannarevisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Ockelbogårdar Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Ockelbogårdar Aktiebolag på telefon 0297-55300.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ockelbo kommun förvärva, äga, förvalta och avyttra fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva verksamhet avseende anläggande och drift- och underhåll av kommunens fastighetsbestånd, lokalvård, viss vaktmästeriservice samt bedriva annan härmed samhörande verksamhet.

Idag är Ockelbogårdar Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Ockelbogårdar Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Gävleborgs län och Ockelbo arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Ockelbogårdar Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1997-01-01 och Ockelbogårdar Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1996-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Ockelbogårdar Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Sven Erik Bertil -Lindblad, Bo Ervin -Olsson, Görel Ann-Kristin Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Ockelbogårdar Aktiebolag har 556528-6068 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.