Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt

Gävleborgs län

Information

I Ockelbo finns det ett Ömsesidigt försäkringsbolag som heter Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt. Det finns flera företag som liknar Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt i Gävleborgs län. Ockelbo är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1953-03-24 så har Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt varit registrerat. Idag är Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt och det finns fler företag som är det i Ockelbo.

Vill man komma i kontakt med Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt så kan man gör det genom att posta ett brev till Sjöängsv. 23, 816 30, Ockelbo. Vi ni istället prata med Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt så kan ni göra det på 0297-40273.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring nämligen 1 Direkt försäkring Landfordon klass 3 med begränsning till självgående skördetröskor eller andra självgående lantbruksmaskiner. Fartyg klass 6 med begränsning till fritidsbåtar Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) 2 Indirekt försäkring Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) mottagen från Dina Försäkring AB. Som ett led i sin egen verksamhet äger bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse samt får bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. Bolaget driver direkt försäkringsrörelse i Gävleborgs-, Upplands-, Dalarnas- och Västmanlands län.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Alneberg Stensson, Kerstin Annette som är född 1955 och har titeln Extern VD, Heimer, Bo Axel som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ahlberg, Ulf Olov som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Stig Reino som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Danielsson, Bengt Åke som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Engvall, Per-Olov Allan som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotHofvenstam, Jahn Owe Birger som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Mellström, Per Håkan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindbergsson, Maria Kristina som är född 1946 och har titeln AktuarieZakrisson, Rita Lilian Cecilia som är född 1961 och har titeln RevisorMårsell, Ann Elisabeth som är född 1955 och har titeln RevisorssuppleantKPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ahlberg, Ulf Olov -Alneberg Stensson, Kerstin Annette -Andersson, Stig Reino -Danielsson, Bengt Åke -Engvall, Per-Olov Allan -Heimer, Bo Axel -Hofvenstam, Jahn Owe Birger -Mellström, Per Håkan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt har 585500-6408 som sitt organisationsnummer.